Aktualności

Co już wiadomo o rocznym kursie PAW?

Co już wiadomo o rocznym kursie PAW? fot. Ewa Wawro

Informacja o powstaniu Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle wzbudziła ogromne zainteresowanie. Zasypywani jesteśmy wręcz pytaniami dotyczącymi działalności szkoleniowej PAW, zwłaszcza zaplanowanego na 2015 rok kursu enologii. W związku w powyższym pragnę przekazać Państwu nieco informacji o naszych zamierzeniach w najbliższej przyszłości.

Po kilku latach przygotowań Podkarpacka Akademia Wina została utworzona przez Fundację Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa "Galicja Vitis", której partnerem organizacyjnym jest Miasto Jasło. Projekt ten doskonale wpisuje się w strategię wizerunkową Jasła - w(inne) klimaty. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem prowadzonych starań o utworzenie PAW jest założyciel Fundacji "Galicja Vitis" Roman Myśliwiec. Ten ambitny projekt udało się wreszcie uruchomić dzięki wsparciu jasielskiego samorządu, a w szczególności burmistrza miasta Jasła Andrzeja Czerneckiego. Fundacja "Galicja Vitis" nie prowadzi działalności gospodarczej, a Podkarpacka Akademia Wina nie będzie z zamierzenia działaniem komercyjnym. Dofinansowanie jasielskiego samorządu ma wpłynąć na większą przystępność cenową działań edukacyjnych Akademii oraz podnieść poziom organizacyjny i merytoryczny prowadzonych działań.

Jeszcze w tym roku odbędą się dwa szkolenia tematyczne, które niebawem ogłosimy. Równolegle skupimy się na przygotowaniu się do naszego sztandarowego działania, jakim będzie roczny kurs enologii.

Różne polskie uczelnie prowadzą już podobne kursy, według naszej oceny przydatne, ponieważ przekazywana tam wiedza o winiarstwie jest w Polsce potrzebna, ale są one zbytnio naszpikowane teorią, z niedostateczną ilością praktyk. Podkarpacka Akademia Wina zaoferuje Państwu roczny kurs, po którym każdy z absolwentów będzie potrafił samodzielnie prowadzić uprawę winorośli i wyprodukować wino.

Jeszcze w tym roku, na stronie akademiawina.org, opublikujemy plan i tematy zajęć oraz listę wykładowców. Kurs potrwa jeden rok (dwa semestry), od lutego 2015 roku do lutego 2016 r. Planujemy, że będzie to łącznie 320 godzin (20 zjazdów weekendowych, co dwa tygodnie z przerwą wakacyjną). Obecnie pracujemy nad przygotowaniem szczegółowego programu kursu oraz prowadzimy uzgodnienia z wykładowcami. W ramach kursu konieczne będą dodatkowe praktyki w okolicznych winnicach, laboratoriach i przetwórniach, a pracą dyplomową będzie wykonane własnoręcznie wino. Wykłady będą się odbywać w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle (Pałac Sroczyńskich). Wysokość czesnego zależeć będzie od samorządowego dofinansowania na 2015 rok, według wstępnych szacunków nie powinna przekroczyć 2 tys. zł za semestr.

Nabór kandydatów ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku. Informacje o rejestracji znajdziecie Państwo na stronie akademiawina.org. Planujemy utworzyć grupę nie większą niż 25 osób, a w przypadku konieczności weryfikacji (co wydaje się nam nieuniknione, ze względu na ogromne zainteresowanie), pierwszeństwo będą miały osoby, którym ta wiedza jest najbardziej potrzebna, czyli właściciele winnic. Istnieje również, przynajmniej teoretyczna, możliwość prowadzenia równolegle dwóch kursów (z tygodniowym przesunięciem), będzie to jednak dla nas bardzo trudne do zrealizowania. O wszystkich naszych planach będziemy Państwa informować na bieżąco.

z winiarskim pozdrowieniem 

Ewa Wawro
prezes Zarządu Fundacji "Galicja Vitis"

jaslo
logo gv
nw